Przejdź do treści
slider
Przejdź do stopki

REKRUTACJA 2024/2025

Treść

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu  ogłasza  rekrutację  dzieci                      w wieku od 3 do 6 lat do przedszkola  na rok szkolny 2024/2025.

,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”  wraz z wymaganymi załącznikami             ( Oświadczeniami)  można pobrać  na stronie internetowej przedszkola www.gp.podegrodzie.pl   w zakładce: ,, Dla  Rodziców -Rekrutacja”.

W/w Wniosek wraz z Oświadczeniami należy składać w dniach od 1 do 29 lutego 2024r.

  • Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 1 lutego   do 29 lutego  2024r. do godz. 15.00
  • Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ,o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i 762 ) () w terminie od 1 marca do 5 marca 2024r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 6 marca 2024r.            do godz. 9.00,
  • Rodzic/opiekun prawny kandydata zakwalifikowanego do przedszkola potwierdza wolę przyjęcia w terminie od 7 marca  do 13 marca 2024r  do godz. 15.00.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie:  20 marca 2024r. do godz. 9.00 ,

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji  umieszczone są w szatni przedszkola  na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej  www.gp.podegrodzie.pl  w zakładce: ,,pliki do pobrania-Rekrutacja”.

21478