Przejdź do treści
slider
Przejdź do stopki

O nas

Treść

Państwowe Przedszkole w Podegrodziu otwarte zostało 1 maja 1953 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Katarzyną Reśko przy Szkole Podstawowej w Podegrodziu – przedszkole liczyło jeden oddział z jedną nauczycielką i jednym pracownikiem obsługi – Marią Bodziony

Od lewej Janina Ciągło

 

 

W 1954 roku Przedszkole zostało przeniesione do pomieszczenia wynajętego w domu prywatnym pana Franciszka Konstantego, swojego domu dla przedszkola użyczali także: Jadwiga Bogucka, Hieronim Zygmunt, Antoni Zieliński, Stanisław  Migacz.

 

01.02.1958r. kierowniczką została Janina Ciągło (ur.1940r. w Szczebrzuszu)- absolwentka Liceum dla Wychowawczyń Przedszkola ,  która wystarała się o wynajęcie na lokum Przedszkola pomieszczenia o dobrych warunkach u  pana   Antoniego Lorczyka, a w 1960 roku do pana Jana Szyszki. Ostatnio zajmowany lokal składał się z szatni, sali zabaw, kuchni i magazynu. Z pięciogodzinnego pobytu dzieci w przedszkolu czas przedłużono do dziewięciu godzin. Dodatkowo została zatrudniana nauczycielka Romana Nowak oraz sprzątaczka Maria Pasiut. W 1965 roku w miejsce Romany Nowak została skierowana w charakterze wychowawczyni przedszkola absolwentka Liceum Pedagogicznego w Rabce Helena Saska.

W1966 roku kierowniczka Janina Ciągło odeszła do Przedszkola w Krynicy, a na jej miejsce została mianowana Pani Emilia Seruga- wykwalifikowana nauczycielka. W tym czasie placówka była dobrze wyposażona w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: Helena Saska, Maria Pasiut, Maria Bodziony                 Budynek  przedszkola u p. J. Szyszki

 

 

 

 

Oddział  przedszkolny u Pana Jana Szyszki


W 1967 roku z powodu konfliktu pomiędzy kierowniczką E. Seruga a wynajmującym Janem Szyszką przedszkole zostało przeniesione do pana Zygmunta Łatki. Składało się z sali zabaw i kuchni, ubikacja mieściła się na zewnątrz. Brak było placu zabaw. Budynek nie posiadał ogrodzenia. Korzystano z placu pomocniczego ,do którego trzeba był przechodzić przez jezdnię.                                                                                                                                        

 

W roku 1970 Wydział Oświaty i Wychowania powołał na stanowisko kierownika Przedszkola Jadwigę Dumana absolwentkę Liceum Pedagogicznego w Rabce. Odeszła pracownica obsługi Maria Pasiut a na jej miejsce została zatrudniona Zofia Zygmunt.                                                       

 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu

Dzięki staraniom byłego naczelnika Urzędu Gminy pana Bronisława Konstantego w dniu 1 września 1973 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku remizy strażackiej, w której znajduje się do chwili obecnej zajmując kuchnię w suterenach, jedno pomieszczenie na parterze i jedno na piętrze.

 

 

Z uwagi na rosnące potrzeby środowiska w zakresie opieki przedszkolnej w 1975roku utworzono drugi oddział przedszkolny. Dzięki władzom  gminnym pomieszczenie na parterze zostało zamienione na dużą salę na piętrze. W tym okresie w Przedszkolu pracowały: dyr. Jadwiga Dumana, nauczycielki Janina Batko, Helena Błaszczyk(Saska), Helena Twardowska oraz pracownicy administracji i obsługi: Maria Bodziony, Zofia Buźniak, Zofia Hamiga ( Zygmunt), Stefania Zygmunt.

W roku szkolnym 1977/78 stanowisko dyrektora Państwowego Przedszkola w Podegrodziu objęła Józefa Kunicka(ur.25.06.1948r. w Brzynie)- absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, specjalność-wychowanie przedszkolne. Przedszkole składało się z oddziału sześciolatków, którego opiekunem była Helena Błaszczyk ( Saska), grupy młodszej z opiekunem Heleną Twardowską, oraz ogniska przedszkolnego z opiekunem Janiną Batko dla którego, salę wynajęto w części budynku przeznaczonej dla OSP.

Dodatkowo na godziny ponadwymiarowe zatrudniona zostaje Krystyna Stachoń, która w roku 1978/79 odchodzi na stanowisko dyrektora przedszkola w Rogach.                                                                 Poprawie uległa baza materialna przedszkola. Zmodernizowana została zmywalnia naczyń. Zakupiono nowy sprzęt: stoliki, szafki, regały na leżaki, stoliki do kącika przyrody i wiele atrakcyjnych zabawek. Największym osiągnięciem w życiu Przedszkola było zagospodarowanie w czynie społecznym placu przedszkolnego. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przekazało sprzęt jordanowski o wartości 15 tysięcy złotych. W1979roku nauczycielka Janina Batko odchodzi na stanowisko dyrektora przedszkola w Stadłach na jej miejsce zostaje zatrudniona absolwentka Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkola w Rabce Celina Hejmej, w roku 1980 jej miejsce zajmuje Kazimiera Ciągło- absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Limanowe. Rok 1982/83 - przedszkole rozpoczyna pracę w okresie stanu wojennego. Nadal pracują dyr. Przedszkola Józefa Kunicka, Helena Błaszczyk korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia, Helena Twardowska jest na

Od lewej stoją nauczyciele Beata Chochorowska, Celina   Hejmej, Helena Twardowska, dyrektor Józefa Kunicka oraz Beata Iwaniec

urlopie chorobowym- zastępuje ją Celina Hejmej.Zostaje zatrudniona Beata Chochorowska. Do przedszkola zostaje przyłączone ognisko liczące 25 dzieci, Jako trzeci oddział ,,0”mieści się w budynku wynajętym u pana Bronisława Matiaszka. Nauczycielem jest absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu Władysława Migacz. Przedszkole zyskuje dwa etaty woźnych oddziałowych: Wiesławę Stec i Barbarę Waligóra oraz pół etatu pomocy do dzieci Dorotę Zwolińską.

 

 Rok 1983/84 po urlopie wychowawczym wraca do pracy Kazimiera Schneider ( Ciągło) pracują nauczycielki Helena Błaszczyk, Celina Hejmej, personel obsługi  stanowią kucharka Maria Bodziony, pomoc kuchenna Stefania Pasiut, pomoc do dzieci Stefania Zygmunt oraz na pól etatu w charakterze pomocy do dzieci Marzena Wójcik, woźna oddziałowa Stec Helena oraz Stefania Marcinek w zastępstwie za przebywającą na urlopie wychowawczym Zofię Hamiga. Nadal działa oddział ,,0”sześciolatków w wynajętym lokalu. Pracują tam nauczycielka Ewelina Kałuzińska i Małgorzata Krzyśko -woźna. Od 1 września 1984 w miejsce Celiny Hejmej zatrudniona zostaje Elżbieta Wojnarowska absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu. W marcu 1984 roku odchodzi na urlop wychowawczy Stefania Pasiut- pomoc kuchenna na jej miejsce zostaje zatrudniona  Jadwiga Gorlach.W 1984  w miejsce Stefanii Marcinek funkcję  intendentki pełni Bożena Makoś,  a od stycznia 1985 ponownie Zofia Hamiga.    W roku 1985/86 na stanowiskach nauczycielek następują zmiany: w oddziale I-  młodszym opiekunem zostaje Grażyna Warzecha absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu w oddziale II- starszym Barbara Dziedziak  absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu,  w oddziale III Helena Błaszczyk, zatrudniono woźną oddziałową Lucynę Stec, z urlopu wychowawczego powraca Stefania Pasiut.1986r. do grona nauczycieli dołączyła Anna Zygmunt absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu

Od 01.10.1987 roku następują  zmiany w kadrze kierowniczej. Obecna  dyrektor przedszkola mgr Józefa Kunicka obejmuje  stanowisko zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania w Podegrodziu, natomiast funkcje dyrektora placówki przejęła nauczycielka Helena Błaszczyk( Saska ur.11.01.1944r.w Olszanie) – absolwentka Studium Wychowania przedszkolnego w Tarnowie. Zatrudniono  nauczycielkę Ewę Kunicką- absolwentkę Studium Wychowania Przedszkolnego w Rabce.

Kazimiera Schneider, Barbara Dziedziak, Grażyna Warzecha, Anna Zygmunt, Helena Błaszczyk

1.09.1990r. zatrudniona zostaje  Anna Szewczyk jako nauczyciel religii. Oddział III tzw. ,,0”, który mieścił się w wynajętym lokalu u pana Bronisława Matiaszek  zostaje przeniesiony do budynku OSP, w związku z tym duża sala zostaje podzielona na dwie części mieszcząc oddział I - młodszy i III ,,0”. 20.02.1990r. nauczycielka Ewa Kunicka oddelegowana zostaje do przedszkola w Rogach, z urlopu wychowawczego wraca Kazimiera Schneider ( Ciągło).

 

Z dniem 1.01.1991r.przedszkole przechodzi pod Urząd Gminy zmieniając nazwę z  Państwowego  na Wiejskie. 1 lutego 1991r. na emeryturę odchodzi kucharka Maria Bodziony przepracowała w przedszkolu 38 lata, jej miejsce zajmuje Zofia Zielińska a w czerwcu na emeryturę odchodzi woźna Helena Stec. W Jej miejsce zatrudniono Elżbietę Drabik.

1 września 1992r. do chwili obecnej funkcję dyrektora przedszkola obejmuje mgr Barbara Bodziony-( Dziedziak ur.09.03.1964r.w Podegrodziu)– absolwentka studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika- specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Helena Błaszczyk odchodzi na emeryturę. Do grona nauczycieli dołączają Jolanta Jodłowska oraz Jolanta Plata w zastępstwie za przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia Kazimierę Schneider.

1 września 1994r. Wiejskie Przedszkole w Podegrodziu po wielu perypetiach związanych z próbą likwidacji placówki ( w tym okresie zlikwidowano trzy placówki z pięciu istniejących na terenie Gminy: w Rogach, Stadłach i Olszanie), rozpoczęło pracę w zmniejszonym składzie zwolniono czterech  pracowników i zlikwidowano jeden oddział. Funkcję dyrektora pełni  Barbara Bodziony, nauczycielem grupy I  -Kazimiera Schneider, grupy II Anna Sojka w skład personelu administracyjno- obsługowego wchodzą: Zofia Zielińska- kucharka, Zofia Hamiga - intendent, Stefania Pasiut –woźna. Od tamtego okresu Przedszkole jest dwuoddziałowe, swoją opieka obejmuje dzieci z pięciu miejscowości Gminy Podegrodzie, nadal zajmując budynek Ochotniczej  Straży Pożarnej w Podegrodziu,  który wymaga remontu i nie spełnia wymogów nowoczesnego przedszkola. 30. 06.2004r. na emeryturę odchodzi woźna Stefania Pasiut w jej miejsce zatrudniona zostaje Wioletta Pasiut a od 1 09.2005r Urszula Kunicka.                                                                                                         17 stycznia 2005r. Uchwałą Nr 155/XXVI/2005 Rady Gminy Podegrodzie zostaje zmieniona nazwa przedszkola z Wiejskiego na Gminne. .                                                                                                          1.09.2006 roku Stanisława Piszczek zatrudniona zostaje za Urszulę Kunicką na stanowisku woźnej. 31.07.2007r. na emeryturę odchodzi kucharka Zofia Zielińska. 31.08.2007r. nauczycielka Kazimiera Schneider.

 

Szatnia

      Dzięki przychylności władz gminnych 1 września 2007r. uruchomiony zostaje dodatkowy oddział przedszkolny. Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu na ten cel odstąpiła nowo dobudowaną część o wymiarach 100m² .Wydłużono czas pracy przedszkola z dziewięciu na dziesięć godzin. Zatrudniono nowe nauczycielki do grupy młodszej Barbarę Malaga – absolwentkę studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, mającą dodatkowo specjalność logopedy i Beatę Stachoń -absolwentkę studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, do oddziału ,,0” przeniesiona zostaje nauczycielka ze szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi  Ewa Obrzut– absolwentka studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na  kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.                                                                                  Nadal pracuje Anna Sojka ( Zygmunt)-absolwentka studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika, w  specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Stanisława Piszczek zatrudniona zostaje na stanowisko kucharki , a Urszula Kunicka  w charakterze woźnej.  10.10.2007r. Stanisława Witkowska zostaje zatrudniona jako pomoc nauczyciela. 30.10.2008r. odchodzi z pracy nauczycielka Beata Stachoń na jej miejsce przechodzi Stanisława Witkowska- absolwentka studiów wyższych magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika w specjalności  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, pomocą nauczyciela zostaje Bernadetta Pietrzak. Od 01.12.2010r. do 13.12.2011r. na urlop macierzyński odchodzi nauczycielka B. Malaga, na jej miejsce zostaje zatrudniona  Bernadetta Pietrzak-absolwentka studiów wyższych magisterskich  Uniwersytetu Rzeszowskiego na  kierunku pedagogika w specjalności  edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Na stanowisko pomocy nauczyciela zostaje zatrudniona Natalia Ruchała. Od 26.12.2011r. do 07.01.2013r. na urlop macierzyński odchodzi Urszula Kunicka, na miejsce woźnej  przechodzi Natalia Ruchała.  

 

       W ostatnich latach w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu wyremontowane zostały sale zabaw, toalety i kuchnia przedszkolna – dostosowana do wymogów unijnych.

 

Kuchnia                                                                                            Plac zabaw

 

 

 

Zakupiono nowy sprzęt i odpowiednio wyposażono sale zabaw dla dzieci. Znajdują się w nich kąciki do zabaw oraz zajęć tematycznych np.: teatralny, konstrukcyjny, samochodowy, lalek, książek oraz kącik regionalny. Przedszkole jest dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Toalety i wszystkie sprzęty dostosowane są do wzrostu dzieci. Przedszkole posiada także nowoczesny, ładnie urządzony plac zabaw.

        

     Sala Oddziału III

 

Sala Oddziału II                                                                     Sala Oddziału I

                                                                              

 

Gminne Przedszkole w Podegrodziu to trzyoddziałowa placówka, do której aktualnie uczęszcza 75 dzieci z terenu Gminy Podegrodzie. Przedszkole czynne jest 10 godzin od 6.30 do 16.30 dla oddziału I i II, oddział III jest pięciogodzinny od 8.00 do 13.00 lub 13.30.

 

 

 

ODDZIAŁ I – dzieci 3,4,5 letnie

Buczek Kinga, Ciągło Anastazja, Ciepiołowski Jakub, Cięciel Michał, Duda Judyta, Dyrek Liliana, Garncarczyk Miłosz, Hasior Małgorzata, Hasior Robert, Horowska Paulina, Koral Filip, Krajewski Szymon, Mamala Magdalena, Mazurkiewicz Izabela, Migacz Tymoteusz, Pawlak Alicja, Pawlak Zuzanna, Perełka Jakub, Pietrzak Patryk,Pióro Bartłomiej, Stolarczyk Karolina, Sułocha Klaudia, Zielińska Amelia, Zielińska Klaudia.

 

ODDZIAŁ II - dzieci 5-6 letnie

Baziak Emilia, Bochniarz Weronika, Bodziony Jakub, Dara Kacper, Gorczowski Maciej, Horowski Mateusz, Karpierz Mateusz, Kluska Anna,  Kruczek Izabela, Laciuga Jakub, Łatka Kacper, Nowak Emilia, Obrzut Natalia, Oczkowicz Martyna, Olszak Kamil, Pióro Anna, Ruchała Kamil, Sasak Kamil, Sasak Paweł, Skut Olga, Sułocha Szymon, Świechowska Beata, Zaczyk Joanna, Zielińska Gabriela, Zięba Kacper. 

 ODZIAŁ III - dzieci 5-6 letnie

Bodziony Barbara, Duda Julia, Gąsior Emilia,  Homoncik Katarzyna, Jurek Bartosz, Kantor Damian, Kantor Dawid, Kolasa Piotr, Koszyk Katarzyna, Kotarba Emilia, Łatka Krystian, Mrozek Kamila, Mynarek Tomasz, Olchawa Dawid, Pasoń Krzysztof, Pietrzak Oliwer, Plata Jakub, Szelec Tomasz, Turek Maksymilian, Waligóra Karolina, Widlak Wiktoria, Wojnarowska Kinga,Wróblewska Gabriela,  Zięba Aleksandra, Zięba Magdalena

Opiekę nad dziećmi sprawuje kompetentna kadra nauczycielska  stale podnosząca swoje kwalifikacje ; dyrektor Barbara Bodziony, nauczycielki: Barbara Malaga, Stanisława Witkowska, Anna Sojka, Ewa Obrzut  oraz pracownicy obsługi: pomoc nauczyciela-Zofia Hamiga  i woźna Urszula Kunicka. Bernadetta Pietrzak odchodzi do pracy w charakterze nauczyciela do Przedszkola w  Nawojowej, Stanisława Piszczek przebywa na urlopie macierzyńskim.

 

 

Obecna kadra

 

 

Przedszkole usytuowane jest w korzystnym środowisku przyrodniczym w kolebce kultury Lachów „podegrodzkich”, z bogatymi obrzędami i tradycjami. Aby ten szlachetny przekaz pokoleń trwał nadal, a każde dziecko znało dziedzictwo swojej „Małej ojczyzny” – miłość do tańca, stroju, gwary, pieśni i obrzędów regionalnych, zaszczepia już u najmłodszych dzieci działający od 1997 roku przy Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu Przedszkolny Zespół „Małe Podegrodzie”, który bierze udział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym. Współzałożycielem zespołu jest Marek Wastag prowadzący zajęcia z rytmiki w przedszkolu od 1.09.1997 roku. – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalność artystyczna i muzyczna. Ponadto w przedszkolu realizowany jest własny program nauczyciela dziedzictwa kulturowego w regionie, ,Podegrodzie Moja mała ojczyzna”, którego autorkami są Barbara Bodziony i Anna Sojka.        

Sale przedszkolne                                     

 

W przedszkolu organizowanych jest wiele ciekawych i atrakcyjnych działań korelujących z ekologią, plastyką, muzyką, słowem, ruchem i tańcem. Tradycją jest czytanie książek w Gminnej Bibliotece

Publicznej pt: „Cała Polska czyta dzieciom i my też”.

Wszystkie dzieci biorą udział w konkursach, przedstawieniach, balach i wielu innych imprezach okolicznościowych, w których uczestniczą obok naszych wychowanków Ich Najbliżsi.

Z zajęć dodatkowych prowadzone są: język angielski, rytmika , religia, taniec współczesny oraz kółka: teatralne, plastyczne i logopedyczne.

Od trzech lat w przedszkolu realizowane są projekty Unijne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których realizatorem jest Fundacja Europa +, a partnerem Gmina Podegrodzie. Od 01.12.2009 r. do 30.06.2010 r. realizowany był projekt pt. ,,Możemy więcej” – dodatkowe zajęcia edukacyjne z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, angielskiego oraz projekt pt. ,,Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy” w ramach, którego odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, a także warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne oraz taneczne, na których dzieci miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Projekt ten trwał od 01.09.2010r. do 30.04.2011r. od 01.10.2011r do 31.03.2012r.realizowany był projekt pt. „Otwieramy świat dziecka – dodatkowe zajęcia plastyczne, teatralne, logopedyczne, rytmiczne, z gimnastyki korekcyjnej oraz terapii pedagogicznej. Dzięki realizowanym projektom przedszkole zyskało wiele atrakcyjnych pomocy  do zajęć: lustro logopedyczne,  gry , książki , układanki, pacynki i stroje teatralne , półkę do zajęć plastycznych z wyposażeniem w materiały plastyczne, piłki, szarfy , woreczki, gry, materac oraz suchy basen z piłkami o wymiarach 4mx4m.

 

 

 

          Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej obserwujemy stopniowy wzrost zapotrzebowania na wychowanie przedszkolne. Coraz więcej osób znajduje zatrudnienie i potrzebuje pomocy w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi. Coraz większa liczba rodziców ma także świadomość znaczenia wczesnej edukacji dla pomyślnego rozwoju dziecka. Również na wsi wzrasta świadomość rodziców - wiedzą, jak ważne dla ich dzieci jest wykorzystanie wszystkich szans na poprawę warunków ich startu w dorosłe życie.

Rodzice doceniają rolę przedszkola, nie tylko  jako formy opieki nad dzieckiem, ale przede wszystkim Wskazują również na korzystne warunki bazowe, atmosferę, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, życzliwości jako szansy jego rozwoju zarówno w aspektach wychowawczych, dydaktycznych, jak też społecznych.

Kadra pedagogiczna przedszkoli posiada odpowiednie kwalifikacje (studia wyższe, podyplomowe, status  nauczyciela  kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego), prezentuje wysoki poziom wiedzy, umiejętności pedagogicznych i metodycznych .

.

 

Gminne Przedszkole w Podegrodziu

STRONA WWW: www.gp.podegrodzie.pl

Tel: 18 4459067

 

 

Zdjęcia

21478