Przejdź do treści
slider
Przejdź do stopki

DYŻUR WAKACYJNY

Treść

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1473/2024 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 30 kwietnia 2024 roku  w sprawie ustalenia  terminu przerwy w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie w roku szkolnym 2023/2024. Ogłaszam rekrutację dzieci na dyżur wakacyjny w okresie 01.07.2024r. – 31.07.2024r. ( trzy oddziały). Dzieci z Gminnego Przedszkola  w Podegrodziu przyjmowane są  w pierwszej kolejności z  zadeklarowanej przez rodziców listy ze złożonymi Oświadczeniami. 

Zainteresowani Rodzice dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie , proszeni są o pobranie ze strony internetowej www.gp.podegrodzie.pl  dokumentów znajdujących się w zakładce: ,,pliki do pobrania- dyżur wakacyjny”. ,,Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola” wraz z wszystkimi załącznikami i złożenie kompletnych dokumentów w dniach od 13 do 20 czerwca 2024r. w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu.

Zainteresowani rodzice dyżurem wakacyjnym w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej sierpniu muszą pobrać ze strony internetowej przedszkola w Brzeznej www.gpbrzezna.podegrodzie.pl ,,Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola” wraz z wszystkimi załącznikami  i złożyć do dnia 20 czerwca 2024r.Dyżury wakacyjne w sierpniu pełnią także Oddział przedszkolny  przy  Szkole  podstawowej w Długołęce Świerkli i Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gostwicy.                                                                                                                                      Rekrutacja do pracującego przedszkola  przebiega wg następującego terminarza:

  • Od   13-20 czerwca b.r.   -  przedszkola przyjmują wnioski  o przyjęcie dziecka .
  •  24 czerwca  b.r. – opublikowanie list przyjętych dzieci.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające do przedszkola, które pełni  dyżur, kierując się zasadą pierwszeństwa: przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.

  • W przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do ilości miejsc w przedszkolu dyrektor przeprowadza dodatkowo postępowanie rekrutacyjne, dla dzieci nie uczęszczających do tej placówki. Objęcie dziecka uczęszczającego do innego przedszkola opieką będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole dyżurujące będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami.
  • Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego  w okresie kiedy dziecko zapisane jest na   dyżur.
  • Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola.

 

21478